Miloš Slavka Pavlović

  • 26.10.1967 - 30.09.1998
  • Desetar VJ ugovorac

  • Srbija
  • Upisite u bukvare... Ljutu bitku za Kosare... Neka znaju djaci... Gde su ginuli junaci...