Vladimir Momčila Radojičić

  • 30.03.1979 - 30.09.1998
  • Vojnik

  • Srbija
  • Upisite u bukvare ljutu bitku za Kosare... Neka dobro znaju djaci gde su ginuli junaci...