Ilija Živojina Pavlović

  • 02.08.1979 - 30.09.1998
  • Vojnik vj

  • Srbija
  • Upisite u bukvare ljuti bitku za Kosare... Neka dobro znaju djaci gde su ginuli junaci...