Milivoj Mile Marković

  • 88
  • Kruševac
  • Telefon za informacije: 0800 200 880 ,0606 999 777
  • Milivoj nosi naočare za vid, uz sebe ima i mobilni telefon koji je prestao da bude dostupan...Ima kod sebe i lična dokumenta... Pre nestanka Milivoj je pokazivao nezadovoljstvo i pričao da će otići od kuće... Nakon što je nestao obavestio je telefonom rodbinu da je u Beogradu...

Podeli